Privacyverklaring

Caroline’s Tekencirkel en privacy

Caroline’s Tekencirkel is het bedrijf van Caroline Adriaans-Bakx. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt  online tekencursussen, verzorgt creatieve workshops in tekenen en verzorgt tekensessies.

In deze privacyverklaring lees je hoe Caroline’s Tekencirkel omgaat met de eventueel door jou  verstrekte persoonsgegevens.

Opslaan en gebruik van persoonsgegevens

Deze website heeft een contactformulier. Je kunt zelf contact zoeken met Caroline’s Tekencirkel  door het formulier in te vullen, te mailen, schrijven of bellen. Jij bepaalt hoe je contact zoekt en welke persoonsgegevens je daarbij verstrekt.

Caroline’s Tekencirkel heeft een aanmeldformulier voor het inschrijven voor cursussen en workshops. Alle persoonsgegevens die jij verstrekt, worden door Caroline’s Tekencirkel zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Onderstaande persoonsgegevens verwerkt Caroline’s Tekencirkel:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor:

 • het beantwoorden van jouw vragen
 • facturatie van geleverde producten of diensten
 • de administratie van geleverde producten en/of diensten
 • je te informeren over wijzigingen en nieuwe diensten en producten.

   

Persoonsgegevens van websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Caroline’s Tekencirkel verzamelt geen gegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hieraan toestemming van ouders of voogd ten grondslag ligt. Ben je ervan overtuigd dat Caroline’s Tekencirkel zonder toestemming gegevens van een websitebezoeker jonger dan 16 jaar heeft verzameld, neem dan contact op zodat wij de gegevens kunnen verwijderen.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden door Caroline’s Tekencirkel niet doorgegeven aan derde partijen, alleen als het nodig is om de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten te kunnen leveren. Voor het verzenden en ontvangen van e-mails maakt Caroline’s Tekencirkel gebruik van een derde partij.

Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrek, zorg ik ervoor (onder andere met een verwerkersovereenkomst) dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook kom ik hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder worden de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Cookies

De website van Caroline’s Tekencirkel maakt gebruik van cookies.

Google Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

Beveiligen en bewaren

Caroline’s Tekencirkel neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. De toegang tot de gegevens is afgeschermd en de veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Caroline’s Tekencirkel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Caroline’s Tekencirkel vernietigt jouw persoonsgegevens zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor dat doel. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens voor de Belastingdienst, die moeten wettelijk langer worden bewaard.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Caroline’s Tekencirkel zijn verbonden. Caroline’s Tekencirkel kan niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Caroline’s Tekencirkel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou  genoemde organisatie, te sturen.   

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je  persoonsgegevens sturen naar carolinestekencirkel@gmail.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. 

Caroline’s Tekencirkel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Caroline’s Tekencirkel neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via carolinestekencirkel@gmail.com.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Caroline’s Tekencirkel kan, zodra dat noodzakelijk is, deze privacyverklaring aanpassen.

Contactgegevens

Caroline’s Tekencirkel
Caroline Adriaans-Bakx
Paleisstraat 2
5507 LE  Veldhoven
carolinestekencirkel@gmail.com

 

error: Inhoud is beschermd